بازار فروش تخم تره در ایران

کنترل بازار فروش امروزه کار بسیار سختی نیست چرا که امروز به سادگی و راحتی تمام می توانند اموزشهای لازم را مثلا برای کنترل بازار فروش تخم تره در ایران را از آن خودکرد
مصرف تره و انواع تره در قاره آسیا بسیار بیشتر از قاره های اروپا و امریکا است و همچنین تره انواعی دارد که بر حسب اینکه در کوجا رویش کند متفاوت است متداول ترین نوع آن تره خراسانی است که بیشتر از انواع دیگر آن استفاده می شود تخم تره مصرف دارویی دارد بازار فروش تخم تره در ایران مانند سایر محصولات می تواند به رشد بیشتری برسد